top of page

Интериорният дизайн е дълъг процес, затова сме разделили услугите, които предлагаме, на 4 етапа. 
При запитване от Ваша страна, даваме цена и срок за всеки един от етапите и Вие преценявате дали ще са Ви необходими 

всички или само част от тях. Оферирането става след среща или онлайн разговор с нас, който да ни запознае 

с обекта, за да можем да изготвим индивидуална оферта.
Също така предлагаме и консултантски услуги-ако не можете да решите къде да бъде дивана или как кухнята ще бъде максимално функционална, ако имате нужда от помощ за цялостното разпределение,

ако не можете да вземете решение в каква цветова гама да решите дизайна и за всякакви други въпроси-ние сме насреща.

Цената на консултацията е 80 лв./час без ДДС. Консултацията може да бъде в нашият офис или онлайн. Ако желаете консултация на терен, се добавя цена за посещение, която е 30 лв. без ДДС допълнително. 

С оглед оптимизиране разходите на клиентите, тарифирането на консултациите е на
половин час. Ако след проведена консултация се налага допълнителна работа от наша страна, като проучване, изготвяне на файлове, презентации, чертежи и др., тя са заплаща допълнително. Тъй като това са частни случай, на всеки клент се изготвя индивидуална оферта, която трябва да бъде писмено одобрена преди започване.

Срещи в извън работно време се заплащат двойно (това важи и за срещи по проекти).

Ако имате нужда от дизайн само на мебелите, предлагаме и индивидуален дизайн на корпусна мебел.

ИДЕЕН ПРОЕКТ

1. Архитектурно заснемане;

2. Проучване;

3. План с обзавеждане - мин. 2 варианта;

4. 3D визуализации на всички помещения;
5. 360 - градусова панорама на избрано помещение;

6. По една промяна на всички визуализации.

РАБОТЕН ПРОЕКТ

1. Работни схеми по част Архитектура;

2. Работни схеми по част Електро;

3. Работни схеми по част ВиК;

4. Работна схема Осветление;

5. Подове - работна схема за изпълнение;

6. Подробни чертежи - разгъвки стени, където е необходимо;

7. Работни чертежи на корпусните мебели, които ще

се изработват по поръчка (кухня, гардероби);

8. Предложения за готови мебели (от магазини), където е необходимо.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подробни количествени сметки на всички строително монтажни работи (СМР), нужни за реализацията на проекта.

АВТОРСКИ НАДЗОР

Организация и Контрол върху изпълнението на работния проект от самото начало до ключ + пантофи.

bottom of page